865 Views

Yrkesrelevant utdanning tett på teori og praksis

Splitter ny bachelor i akvakultur ved NMBU på Ås kombinerer teori og praksis for havbruksentusiaster som ønsker å bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen med fiskens velferd i sentrum.

April 21, 2021
Masterstudent i akvakultur Julie Elise Trovaag er snart ferdig med utdanningen, og hun er svært godt fornøyd med studievalget sitt. FOTO: RAÚL JIMÉNEZ-GUERRERO.
Masterstudent i akvakultur Julie Elise Trovaag er snart ferdig med utdanningen, og hun er svært godt fornøyd med studievalget sitt. FOTO: RAÚL JIMÉNEZ-GUERRERO.
Skrevet av:

NMBU

Verden må doble matproduksjonen innen 2050 for å fø en voksende befolkning. Mye av den økte matproduksjonen må komme fra akvakultur. Norge ønsker økt satsing på matproduksjon i havet, og fiskeoppdrett har et enormt potensial og byr på store muligheter.

-Bidrag til løsninger krever solid kunnskap innen mange fagfelt. Denne kunnskapen kan du få gjennom vårt nye bachelorstudium i akvakultur på Ås, BIO-akva, sier Turid Mør- køre, som er fagansvarlig for det nye bachelorstudiet.

Gjør en forskjell

– Vi har skreddersydd bacheloren i tett dialog med næringen for å gi en solid kunn- skapsbase som er etterspurt, nå og i fremtiden. Studenter har gitt verdifulle innspill på motiverende undervisningsformer som gir maksimal læring, forteller Turid Mørkøre.

Målet er at studentene skal bli i stand til å gjøre en forskjell for oppdrettsnæringen og verdens matforsyning– at de skal være attraktive på jobbmarkedet.

Fleksibelt studium

Alle studentene får en solid plattform innen biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. Bærekraft og fiskevelferd er bærebjelker gjennom hele studiet.

–Bacheloren gir deg en solid kunnskapsbredde, men den er også fleksibel. Det betyr at du kan spesialisere deg med et dypdykk i den retningen som du synes er mest interessant.

NMBU har mange studieretninger og det er fullt mulig å ta spesialisering innen ingeniørfag for å få økt teknologiforståelse, eller økonomi eller miljø.

– I bacheloren kan du også legge grunnlaget for spesialisering til vår etablerte master i akvakultur, sier Mørkøre.

Hva sier studentene

Julie Elise Trovaag går siste året på masteren i akvakultur ved NMBU, og har vært med i utviklingen av den nye bacheloren.

– Jeg tror studentene vil oppleve bacheloren som spennende, nyttig og engasjerende. De vil dessuten få innsikt i hvor betydningsfull næringen er og vil være for verdens matforsyning. Ifølge Trovaag gir bachelor i akvakultur god tverrfaglig kompetanse, og hun tror derfor at ferdigutdannede vil ha jobbmuligheter med stor bredde.

– Eksempler på yrker kan være driftsbiologer, forskningsteknikere og driftsledere. De som ønsker å spesialisere seg ytterligere kan også starte på master. Det finnes et hav av muligheter, og en næring i vekst trenger økt kunnskap, sier Trovaag.

NMBU har et godt studentmiljø

NMBU er allerede kjent for sitt gode studentmiljø, men siden studenter som er interessert i akvakultur finnes mange steder på universitetet legger Mørkøre opp til å etablere møteplasser for deg som har utgangspunkt i biologi i bacheloren i akvakultur og studenter som er involvert i akvakultur gjennom teknologi eller veterinærmedisin. Synergieffekten er at studenter med forskjellig utgangspunkt lærer mye av hverandre.

– Vi etablerer møteplasser utenom studietid hvor vi kan ha løse diskusjoner blant studentene. Planen er å invitere nøkkelpersoner fra næringen som kan engasjere studentene til å tenke nytt, fremover, være innovative og engasjerte, sier Mørkøre.

Julie Elise Trovaag og professor Turid Mørkøre er hos oppdrettsselskapet Cermaq i Alta for å ta prøver av fiskeflet som en del av et prosjekt som går ut på å undersøke hvordan begrensede omega-3 fettkilder kan utnyttes gjennom smartere fôring. FOTO: SUMENG SUMENG.
Julie Elise Trovaag og professor Turid Mørkøre er hos oppdrettsselskapet Cermaq i Alta for å ta prøver av fiskeflet som en del av et prosjekt som går ut på å undersøke hvordan begrensede omega-3 fettkilder kan utnyttes gjennom smartere fôring. FOTO: SUMENG SUMENG.

«Hands on» undervisning

I dag flyttes en økende andel av lakseproduksjonen på land. Kun fem minutters gange fra Campus Ås finnes et topp moderne RAS-anlegg (resirkulert vann) med laksefisk på land. RAS-anlegget brukes aktivt i undervisningen.

–Her undersøker vi hvordan fôr, fiskens genetikk og miljøforhold kan forbedres slik at produksjonen blir mest mulig bærekraftig og til fiskens beste.

Som student får du en grundig innføring, blant annet i RAS-teknologi og hvordan oppnå godt samspill mellom biologi og teknologi. På RAS-anlegget er det stor aktivitet døgnet rundt – for eksempel forskning på fôrkilder i fremtidens fiskefôr.

–Som student vil du få innsikt i dagsaktuelle problemstillinger. «Hands on» undervisning, sier Mørkøre.

Fôrfabrikk på universitetet

Som en forlengelse av hovedbygningen for undervisning i akvakultur ligger Senter for Fôrteknologi med en fôrfabrikk i lite format og forskningsfasiliteter. Det er et av få steder i Europa hvor du som student kan lære om fôrteknologi. Alt fra å velge rett fôrråvare, balansere og optimalisere fôret og gjennomføre alt det tekniske ved fôrproduksjon.

Økonomi og ledelse – viktig

Ved Handelshøgskolen på NMBU kan du velge fag innen bioøkonomi som er basert på produksjon av fornybare biologiske ressurser. Handelshøgskolen er NMBUs fagmiljø innen bedriftsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon. Her kan du velge emner innen for eksempel havbruksledelse.

Tett på innovativ forskning

Ved NMBU er det mye forskning på nye fôrressurser til fisk og avl på fisk og på kartlegging av fiskens genom.

– Vi er med i utviklingen av prosessteknologi i RAS og bidrar i arbeidet for å forbedre vannmiljøet og fiskens trivsel, helse og vekst, sier Mørkøre.

NMBU har et bredt forskningssamarbeid med avlsselskapene. Både AquaGen og Salmobreed har forskere med kontorplass på NMBU eller i umiddelbar nærhet. NMBU har også forskningssamarbeid med Fredrikstad Seafood som har oppdrettslaks på land helt frem til slaktestørrelse. Dette anlegget ligger en time fra campus. NMBU har også samarbeid med oppdrettsbedrifter langs hele kysten og betydelig forskning utenlands, både på avl og fôr.

Forskningsbasert undervisning

– Det er viktig å ha god kontakt med næringen, for vi har forskningsbasert undervisning og vi kobler studentene opp mot pågående forskningsprosjekt. Dermed kan vi tilby spennende både bachelor- og masteroppgaver opp mot prosjektene våre, sier Mørkøre.

Forskningssenteret Foods of Norway ved NMBU utvikler fornybare og bærekraftige fôrressurser, som å bruke gjær og tang som proteinkilder. Proteinpulver av høy kvalitet, som brukes i fôr.

Forskningssenteret Cigene ved NMBU har allsidig forskning innen genombiologi, og er du interessert i genetikk kan du gå videre i studier om genomet i fisk og andre organismer.

Fiskehelse og fiskevelferd

Hva er det som skaper stress for fisken? Fisk er spesiell fordi den ikke kan uttrykke seg. Derfor må vi være ekstra oppmerksomme på å bevare dyrevelferden. Studiet har egne moduler i utdanningsløpet som går på fiskevelferd og miljøet til fisk – og du får mulighet til å studere fiskeatferd i modellstudier i adferds-laboratoriet på RAS- oppdrettsanlegget.

Veien videre etter studier

I løpet av bachelorstudiet har du mulighet for internship, som er en praksisperiode i en bedrift i Norge eller i utlandet og hvor du kan ta alt fra 5 til 30 studiepoeng. Internship kan være i selskaper som jobber med avl, fôr, produksjon, eller innen forskning og teknologi.

– Studentene får en veldig nyttig praktisk erfaring, et bein innafor næringen, erfaring i å skrive rapport og ikke minst et nettverk som vil være verdifullt etter studiet, sier Mørkøre.