539 Views

Nytten av et nettverk

Desember 20, 2022
Skrevet av:

Marte Østmoe

Karrieremagasinet du nå holder i handa er storesøsteren til bladet Gullkantet fremtid. I første rekke er magasinet rettet mot deg som er på vei inn i et lengre utdanningsløp innen havbruk. Du kjenner godt til garn, not og mere. Ikke bare omkretsen er viktig her, størrelsen på maskene er også avgjørende. Retorikken kan også overføres til vårt sosiale liv. Er vi flinke nok til å knytte kontakter, diskutere og dele ideer med andre?

Alf Reidar Sandstad jobbet med sin idé i 20 år. Han er gründeren bak bedriften Aquatraz og satser på semilukkede oppdrettsanlegg. Med en mer effektiv gjennomstrømning er målet å beskytte mot både rømninger og lakselus. Akkurat nå er det likevel andre farer som opptar næringen: Grunnskattetrekket. Bestemmelsen debatteres og ordet spyttes som om det var en gammel snus. Havbruksnæringen skattes jo uansett? Vil ikke staten ha vekst? Ifølge Havbruksstrategien har Norge som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Samtidig er det et overordnet mål å redusere de negative miljøavtrykkene mest mulig slik at vi i tråd med FNs mat- og landbruksorganisasjon får et sunt og bærekraftig matsystem. For å få til dette kreves kompetanse, ferske ideer og skarpe hjerner med respekt for havet.

Dessverre har generasjoner før oss trodd at ikke bare himmelen, men også havet, var like stort som selve evigheten. Kastet vi noe ombord, da svelget havet det og skrotet forsvant.

Nå vet vi bedre.

Det er vårt ansvar å rette opp i forrige generasjoners uvitenhet. Det er bittert og urettferdig, men også bra. For hva er ikke mer tilfredsstillende enn å se bedring, se noe vokse, se at tiltakene hjelper? Men kan klare det alene?

– Nei, mener Kirsten Kalseth Sjøhau. Ved siden av jobben som hodejeger i bedriften Headvisor i Trondheim, leder hun Havfruenettverket og mener at ingen lykkes alene. Også innen havnæringen, og kanskje spesielt her, er et sosialt og aktivt nettverk helt essensielt.

Kristine Indiana Mikalsen ser til at det er et positivt læringsmiljø på skoleskipet Gann. Marte Abelsen retter søkelyset mot EUs regelverk og kobler dette opp mot det norske havbruket.

Nordlaks satser på et tett og kameratslig samarbeid med både elever, studenter og lærlinger.

Hvordan ser nettverket ditt ut? Hvor stort er det i utstrekning og hvor finmasket er det?

Er du sulten og ønsker større fangst?

Utdannelse er en ting, sommerjobber og erfaringer er vel så viktig. Appellen lyder: Bygg nettverk, gjør aktivt, pass på vedlikeholdet, rens opp når det er nødvendig. Ta vare på havet, vennskapet med andre og ikke minst deg selv!