1141 Views

Marint Kompetansesenter – All time high!

Juni 20, 2022
Skrevet av:

Marint Kompetansesenter

I over 25 år har Marint Kompetansesenter utstyrt unge og voksne med viktig kompetanse
innen marine næringer. Vi er en opplæringsbedrift med kontor i Ålesund, Kristiansund og
Fosnavåg. Vi har to avdelinger med et opplæringskontor og en kurs / kompetanse-avdeling
med til sammen ti ansatte.

Vi er lidenskapelig opptatt av at både lærling og lærebedrift lykkes med en god læretid på
veien mot fagbrev.  Akkurat nå har vi 250 lærlinger vi følger opp og vi regner med at 2022
blir all time high med tanke på hvor mange lærlinger vi har inne i systemet vårt. Det er
enorm etterspørsel etter ny kompetent arbeidskraft i næringen, så rekrutteringsarbeid er
også en sentral del av arbeidet vi gjør.


Vi har også i nyere tid etablert HAVSPEILET som er et samarbeid med to andre
opplæringskontor som rekrutterer til havnæringene. Havspeilet er en plattform som
henvender seg til ungdom som står på trappene til å velge veien videre etter
ungdomsskolen. Vi lager bl.a. undervisningspakker til bruk i klasserommet, slik at ungdom
får en realistisk orientering om alle de mulighetene som havnæringen byr på.

Den marine næring er i konstant og hurtig utvikling, det er viktigere enn noensinne at
arbeidskraften i næringen har relevant kunnskap, kursavdelingen vår jobber med nettopp
dette. Vi leverer nett – og klasseromskurs i takt med næringens etterspørsel. Når bedrifter
kan tilby sine ansatte digitale fiskevelferdskurs fremfor å sende de på tredagerskurs er det
gevinst i alle ledd.

Når Sjøfartsdirektoratet er ute med nye krav til D6 sertifikatet, er vi raskt på bane og hjelper
bedrifter til å kurse sine ansatte og ikke minst formalisere kunnskapen sin, for å møte disse
kravene.