707 Views

In å være ute

August 24, 2022
Foto: Kenneth Øverland Mikalsen
Skrevet av:

Marte Østmoe

Uansett ordets innhold, hvis du velger en karriere innen fiske og fangst, velger du samtidig et liv bestående av mye frisk luft. Spør vi en elev hva som er best ved å velge ei linje innen aquakultur og fiske, ja da svarer de fleste: – Det å være ute!

I denne utgaven at Gullkantet fremtid møter vi blant annet lærlingen Markus Hansen. Det vil si, fra høsten av setter han seg tilbake på skolebenken og tar sikte på å bli skipsoffiser. Likevel er det livet på dekk han liker aller best. Livet ute. Helst også midt ute på Nordsjøen. For ham er det stor stas å se sommersola gå ned i det store havet.

Mia Maria Knutsen går på Kalnes videregående skole. Fra høsten av går hun inn i sine første år som lærling på skuta Solan. Mia skal fiske krabber og går derfor ikke like langt ut, men ikke desto mindre kan det bli tøffe tak ombord. Opp gjennom skolegangen har Mia dessverre erfart at noen tror hun ikke tåler dette yrket. De mener det ikke egner seg for jenter. Så feil kan man altså ta. I møte med slike fordommer jobber Mia bare enda litt hardere, løfter enda litt tyngre.

Ferske tall fra Fiskeridirektoratet sier at andelen kvinnelige øker, men fortatt er den lav. Av 9851 helårsfiskere, er bare 360 kvinner. Andelen helårsfiskere under 30 år har holdt seg på samme nivå som for 20 år siden. Dette kan jo ikke være annet enn positivt?

Skolene vi kan lese om i dette magasinet reporterer om økt popularitet innen faget. Det er høye søkertall og hard konkurranse. Et fellestrekk blant elever og lærlinger, hvis de skal peke på en klar årsak til valg av yrke, da trekker de fram verdien av frisk luft.

Med dette kan vi kanskje konkludere at det er in å være ute? Nok en gang kan vi med dette bekrefte at tidsskriftet vårt lever opp til navnet sitt: Gullkantet fremtid.

Redaksjonsleder
Marte Østmoe