697 Views

Havbruksnæringen i Ytre Namdal stiller opp

At næringslivet skal bli tettere koblet på utdanningsinstitusjoner er et uttalt mål, ikke bare for næringslivet og skolene selv, men også i det politiske Norge. Skal næringslivet ha en utvikling som en ønsker, må ikke bare utdanningsinstitusjonene være oppdaterte, de må faktisk ligge i helt i tet når det gjelder oppdatert kunnskap.

August 10, 2022
Bilde av elever i praksis.
Bilde av elever i praksis.
Skrevet av:

VAL VGS

Havbruksnæringen kjennetegnes blant annet ved å være raskt ute med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Selv om mange av de videregående skolene som tilbyr opplæring innen marin- og maritim sektor har rask omstillingsevne, kan det være litt av en oppgave å oppdatere opplæringen i tråd med havbruksnæringens raske utviklingstakt. I takt med næringens utvikling er også antall skoler med akvakulturfaglig tilbud økt, og dermed også antall elever som tar akvakulturfaglig utdanning.

Opplæring på egne anlegg

På Val videregående skole i Nærøysund kommune i Trøndelag får elevene opplæring ute på skolens egne oppdrettsanlegg, og får praktisere den teoretiske kunnskapen sin både på laks, blåskjell, alger, kråkeboller og andre arter som Val har konsesjoner på. Men med over 60 akvakulturelever fordelt på vg1 og vg2 kan det bli vel trangt ute på anleggene. Da er det flott at aktørene i havbruks- næringen i Ytre Namdal stiller både anlegg og kompetanse til disposisjon når elevene skal ut i praksis.

-Det skulle bare mangle at vi ikke stiller opp, sier Frode Lauritzen, personalsjef på SinkabergHansen. Som et helintegrert oppdrettsselskap er de avhengige av tilgang på dyktige medarbeidere, og da er samarbeidet med Val en nøkkelfaktor.

-Samarbeidet med Val gjør at vi kommer tettere på skolen og elevene, og har også gjort oss mer bevisste på viktigheten av å få presentert næringen for ungdommer i regionen, så dette føler vi er vinn-vinn for alle parter, forsetter Lauritzen, og forteller at elever som er ute i praksis også gir SinkabergHansen førstehånds muligheter til å skaffe seg godt kvalifisert arbeidskraft gjennom for eksempel lærlingeløp.

Godt samarbeid

At samarbeidet mellom næringsliv og skole fungerer og bærer frukter kan Gøril Rasmussen på Opplæringskontoret for Fiskerifag Nord i Trøndelag (OFNT) bekrefte. OFNT har i flere år gjennomført marine jenteleirer for ungdomsskoleelever, rådgiversamlinger for grunnskoler, deltatt på utdanningsmesser, arrangert sjømatdager på skolene og marin grundercamp for 9.klassinger. Her har bedriftene stilt velvillig opp når de blir spurt om å delta på ulike måter, noe som gir ungdommene et tidlig møte med det blå næringslivet i distriktet. Og da er det kanskje ikke så rart at flere hundre ungdommer hvert år søker på sommerjobb i havbruksnæringen i Ytre Namdal, et tilbud som bedriftene tilbyr i samarbeid med Nærøysund kommune.

Bilde av elever i praksis.
Bilde av elever i praksis.

-Med over 30 elever som ønsker læreplass i havbruksnæringen er det naturligvis trangt om plassene, men bedriftene har strukket seg langt og lagt til rette for at alle elevene skal få læreplass, sier Gøril. Og hun skryter av bedriftene som stiller opp og ikke minst de ansatte ute på anleggene som virkelig tar oppgaven som instruktører på alvor.

-Lærlingene blir fulgt opp på en veldig god måte, og jeg er imponert over det faglige nivået på mange av de» sier Gøril. Dette tror hun skyldes at lærlingene får ansvar under opplæringen, og at mange av de ansatte selv har vært lærling for ikke så lenge siden. «Å lære av jevnaldrende er sjelden feil, og det virker som om at de ansatte på anleggene også øker egen kompetanse når de må dele sin egen kunnskap med andre» fortsetter Gøril.

Helhetlig tilnærming

For kystsamfunn som Ytre Namdal er et tett samarbeid mellom næringsliv og skole en forutsetning for videre vekst og utvikling. Dette innebærer en helhetlig tilnærming til omdømmebygging, rekruttering og utdanning.

-For SinkabergHansen er det essensielt å ha tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og da må vi også være villige til å ta del i opplæringen og gi elevene en tidsriktig kompetanse som de får bruk for når de skal ut som lærlinger og senere arbeidstagere, sier Frode Lauritzen. Han roser samtidig Opplæringskontoret og den jobben som Gøril gjør med oppfølging av lærlingene.

-Samspillet mellom skole, opplæringskontor, næringsliv og kommune er en forutsetning for å lykkes med rekruttering og opplæring, og jeg tror vi har gjort mye riktig her i Ytre Namdal, avslutter Lauritzen.