1160 Views

Framtiden er blå!

Havbruksnæringen har vokst til å bli en av de viktigste næringene i Norge, med en verdiskapning på 68 milliarder kroner i 2021, og 1,5 millioner tonn næringsproduksjon til verdens voksende befolkningen.

Desember 30, 2022
Blått bygg: Det nye bygget vil stå klart sommeren 2024. Foto: Nord universitet.
Skrevet av:

Jose de Pool, Dana Bougrine-Henriksen, Mathilde Lyngøy Hultgren

For å møte behovet sektoren har for kunnskap og arbeidskraft, tilbyr Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet studietilbud både på bachelor-, master- og PhD-nivå innenfor marine fag. I tillegg gis etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i havbrukssektoren.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur holder til i moderne fasiliteter ved Nord universitet i Bodø. Fakultetet har også en egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta. I takt med utviklingen innenfor havbruksnæringen har interessen for våre studietilbud økt kraftig. Den sterke veksten har ført til behov for mer plass, og et nytt avansert undervisnings– og forskningsbygg er under oppføring.

«Blått bygg» vil stå innflytningsklart sommeren 2024, og vil ha en rekke moderne fasiliteter for å kunne tilby forskning, utvikling og utdanning av høy kvalitet innenfor marin økologi, biologi, genomikk og akvakultur.

Havforskningsinstituttet og Nord universitet får også et nytt kystforskningsfartøy i 2023, «Prinsesse Ingrid Alexandra», som vil gi oss nye spennende muligheter til å drive undervisning og forskning.

Nord universitet Campus Bodø. Foto: privat

Bachelorutdanning

Har du lyst å bli en del av denne spennende næringen?

Da har vi et bachelorprogram for deg i Havbruksdrift og ledelse.

Dette er det ideelle programmet for deg som er interessert i å jobbe i Norge eller innenfor den internasjonale sjømatindustrien, med et fokus på bærekraftig matproduksjon.

Med mange interdisiplinære fagmuligheter, som ledelse, biologi, økonomi, vannkjemi, fiskevelferd og praksisopphold i næringen, vil du ha bred kunnskap og ferdigheter innen akvakultursektoren.

Denne utdanningen vil forberede deg på ulike oppgaver og problemstillinger innenfor akvakulturnæringen og leverandørindustrien, men også for oppgaver innenfor offentlig forvaltning.

Dette bachelorprogrammet vil også gi deg muligheten til å søke på master innen biovitenskap og nordisk master ved Nord universitet.

Masterutdanningl: Jim avbildet på sin masteravslutning. Foto: Jim Simonsen Jenssen

Masterutdanning

Våre to masterprogram i biovitenskap (MABIO) og i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser (MARBIO) vil bidra til å utvikle dine kunnskaper, med fokus på ulike retninger innen akvakultur.

MABIO tilbyr spesialisering i akvakultur. Denne spesialiseringen lar deg fordype deg i temaer innenfor akvakulturernæringen, som fiskefysiologi, fiskehelse og velferd. Dette studiet vil gi deg yttrligere kunnskap innenfor ditt valgte spesialiseringsområde, slik at du du kan bidra til å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

MARBIO inkluderer fagområder som biologi/ naturvitenskap, samfunnsvitenskap og metode. Avhengig av masteroppgave og valgfag vil du få kompetanse innen marine fiskearter, skalldyr, algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap, næringsliv og økonomi.

Fullført masterutdanning gir deg mulighet til å søke-opptak til en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet.

Fiskemat: Med en bachelor i havbruk og ledelse kan du være med å skape et samfunn som vektlegger en bærekraftig matproduksjon. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Ung inspektør

Jim Simonsen Jenssen har ordet: – Mitt navn er Jim Simonsen Jenssen. Jeg jobber i dag som rådgiver hos Akvaplanniva, hvor jeg er Akvakulturinspektør. Det vil si at jeg gjør miljøundersøkelser, i tillegg til strømmåling, havbunnskartlegging, prøveinnsamling, analyser og rapportering.

For å kunne få min drømmejobb startet jeg med en bachelor i havbruksdrift og ledelse. Jeg skrev min bacheloroppgave om vaksinering av fiskearten rognkjeks. Interessen for fagfeltet motiverte meg til å ta nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marinebioressurser (MARBIO), for å få mer dybdekunnskap innenfor dette feltet. Valget falt på Nord universitet fordi Nord har et godt fagmiljø og en god geografisk plassering for å studere akvakultur.

Kompetansen jeg fikk gjennom studiene har kommet godt til nytte når det gjelder å løse utfordringer i oppdrettsnæringen, gjennomføringer av undersøkelser og planlegging av driften. Dette har styrket min rolle som rådgiver for ulike oppdrettsselskap.