1321 Views

Fra idé til karriere

Alf Reidar Sandstad lot den gode ideen være veiledende når han skulle velge studier. Planen var å bli bonde, men byttet ku ut med fisk.

Januar 20, 2023
Ser stort på det: 20 år har det tatt fra Aquatraz var en idé til den kan tas i bruk i norsk havbruk. Foto: Alf Roar Sandstad/ Seafarming Systems
Skrevet av:

Marte Østmoe

Jeg er oppvokst på gård og trodde jeg kom til å bli bonde.

Karrieren til Alf Reidar Sandstad, gründeren bak bedriften Aquatraz, består både av tilfeldigheter og helt strategiske valg. Interesseskiftet fra innland til kyst var det likevel faren hans som sørget for. – Pappa fikk jobb som rektor ved Val videregående skole, forteller Alf Reidar. – Dette var en internatskole og elevene bodde på stedet. Selv hadde jeg planer om å ta militæret, men tenkte som så: – Skal jeg da, når jeg har perm, komme hjem, men da til et internat hvor jeg ikke kjenner hverken plassen eller folkene?

Tanken var ikke spesielt fristende. I stedet utsatte Alf Reidar militærtjenesten, flyttet selv inn på internatet og ble nå elev på samme skole. Linjen var vk1 akvakultur og studiene falt såpass i smak at han like greit ble på skolen et år ekstra, nå somrøkter på skolens oppdrettsanlegg.

Ny teknologi: Aquatraz semilukkede oppdrettsanlegg er dyrere enn tradisjonelle merder, men lover en strengere beskyttelse mot lakselus og rømming.

Fra land til hav

– Ganske tidlig skjønte jeg at det aldri kom til å bli mer landbruk på meg, havet var så mye mer spennende!

Men ikke bare bøkene lokket. I alle ferier og helger i perioden 1995 – 2002 reiste han til øya Frøya utenfor Trondheim. Her jobbet han ved Norges største lakseoppdretter Mowi. I 1997 startet han å studere til sivilingeniør ved NTNU. – I tillegg til utdannelsen har helge- og sommerjobber vært helt avgjørende, sier Sandstad og mener dette er det heteste tipset han har til ungdom i dag: – Skaff deg erfaring og praksis innen næringen!

Alf Reidar Sandstad er ikke i tvil om at et er ungdommen sitter med de mest kreative løsningene og ideene, men som han sier: – Kun teoretisk kunnskap gir begrensede resultater for å bidra med innovative og bærekraftige løsninger må man forstå konteksten og det problemet som skal løses.

Praksis: På vei fra idé til gründer har erfaring vært vel så viktig for Alf Reidar Sandstad Foto: Steinar Johansen/SalmoNor.

På dypt vann

Konteksten Alf Reidar Sandstad her snakker om er intet mindre enn selve havet.

– Det næringen trenger er mennesker som forstår hvordan eksempelvis merdene virker sammen med havet, laksen og folkene som jobber på dem, sier han og peker på det faktum at merdene slik de er konstruerte i dag ikke fungerer så hensiktsmessig som de burde. Merdenes fleksibilitet er positiv med tanke på håndtering av bølger, men hvordan feste fiske- og fôringsutstyr og når været er på sitt verste – hvordan unngå å bli slengt på havet?

– Havbruksnæringen en av landets mest farlige yrker, minner Sandstad oss om. Han vil ikke skremme, men realitetsorientere. Dessuten har han tatt det som sin store oppgave i livet å sikre både fisk og folk.

Når næringen blir moden Studier, erfaringer og ideer til tross, i 2005 konkluderte Alf Reidar Sandstad at næringen ikke var moden for Aquatraz semilukkede oppdrettsanlegg som også beskytter mot lakselus og rømming. Ingeniøren takket derfor ja til jobben som ingeniør i oljenæringen og var blant annet engineering manager for byggingen av en oljerigg i Kina fra 2012 til 2017. I desember 2015 fikk han likevel en positiv melding fra Norge. Staten kom nå med en utlysningstillatelse der man kunne søke om såkalte utviklingstillatelser. Nå var også Midt- Norsk Havbruk interessert i å søke om slike tillatelser basert på Aquatrazdesignet. For Sandstad var dette muligheten han hadde ventet på i over 20 år. Ordningen om statlige utviklingstillatelser var svært populær. Det var viktig å skrive en god søknad så raskt som mulig for å komme langt frem i køen. Prosjektet i Kina var imidlertid ikke ferdigstilt og det første året jobbet Sandstad dobbelt. Han pendlet mellom Kina – Norge. I 2017 satse han alt, sa opp jobben i oljenæringen og kom tilbake til Norge. Fra nå av har han vært tro mot egen visjon. Det er framover Sandstad ønsker å se, men hvis han likevel skal se seg tilbake, da mener han at utviklingen av Aquatraz har gått så fort som det skulle gå. Vurderer han likevel hva som hadde vært best for selve næringen, landet og klima, da hadde vi hatt store fordeler med å ta den nye teknologien i bruk mye, mye tidligere.

Visjonær: Alf Reidar Sandstad holdt fast på ideen sin og lot den være veiledende når han skulle velge utdannelse og jobb. Foto: Privat

Skal Alf Reidar Sandstad snakke om sin egen karriere kan han også snu på det: – Uten erfaringen innen skole, helge- og sommerjobber, men også innen oljebransjen, ville jeg kanskje ikke stått like støtt som jeg gjør i dag og uansett hvor mage utfordringer jeg har fått på veien er jeg glad jeg valgte fisk og ikke ku.