1416 Views

Folk er viktigere enn prosess

Fokus på god fiskevelferd og et godt arbeidsmiljø må alltid ligge i bunn for ei god utvikling for Cflow. Dette mener Gunnar Hoff . Han er markedsdirektør og var med å starte opp selskapet for 20 år siden.

Januar 13, 2023
Team: Cfl ow har som mål å ansette mennesker som utfyller hverandre. Foto: Tony Hall
Skrevet av:

Cflow

Cflow har i løpet av perioden utviklet seg til et av de viktigste og mest spennende selskapene i verden når det gjelder å utvikle teknologi for håndtering av levende fisk, mener markedsdirektøren. Spesielt sikter han her til utviklingen av teknologi for håndtering av levende fisk i havbruks- og fiskerinæringen. Et eksempel på selskapets suksess er en nylig leveranse av løsninger til det som nå er verdens største brønnbåt, Gåsø Høvding.

– Vi får være med på spennende prosjekter sammen med våre kunder, og utvikler oss i takt med bransjen, sier Hoff og legger til: – Vi leter alltid etter de beste løsningene med utgangspunkt i fiskehelse og biologi. Vår posisjon i markedet tyder på at kundene synes vi gjør en god jobb.

Mangfold og resultat

En ting er det å ligge langt framme når det gjelder teknologi og innovasjon, et godt arbeidsmiljø er også en viktig suksessfaktor. Hoff sier det slik:

– Den gode utviklingen henger også sammen med et mangfoldig arbeidsmiljø der hver og en har stor innvirkning på resultatet.

Med mangfold mener Hoff mennesker av ulik alder, erfaringer og kompetanse: – Hos oss finner man både biologer og ingeniører, i tillegg til en rekke andre fagdisipliner, for ikke å snakke om erfaringsbasert kompetanse fra folk med fartstid i fiskeri og havbruk. Dette mangfoldet gjør oss riktig dimensjonert for å utvikle løsninger som gagner både kunden og fiskehelsen.

Store dimensjoner: Gåsø Høvding og den lille storebroren Gåsø Viking. Foto: Anders Dalseth

Kort vei og rett på

Også prosjektingeniør og teknisk koordinator Tor-Erik Vadset er enig i Hoffs teorier. – Jeg har jobbet i både små og store selskaper innen maritim sektor, sier han: – Her hos Cflow er vi kompakte og går rett på folka og får ting gjort. Når byråkratiet ikke blir overveldende stort, så får vi løst mange kundeutfordringer raskere og mer pragmatisk. Tor-Erik har litt over et års fartstid i selskapet, men har jobbet i bransjen siden 2006. Selv om han ble ansatt midt under koronapandemien, har han likevel opplevd at menneskelig samhandling, arbeidsmiljø og felleskap er en viktig faktor til selskapets vekst og utvikling. For som han sier: – Trivsel og arbeidsmiljø skaper grobunn for bedre resultater.

Ta i et tak

Markedsdirektør Gunnar Hoff mener styrelsen i selskapet hele tiden har satset på handlekraft og resultater foran stivbeinte prosesser. – Tankesettet og mentaliteten kretser rundt endring og forbedring, mener han og legger til at det er viktig for å ta tak i utfordringer som bransjen har slitt med.

– Dette er en fremtidsrettet industri, men vi er helt avhengige av å starte med utgangspunkt i biologien. Vi kan ikke leve med høy dødelighet på fisken, og jeg tror samfunnet også har forstått at verdien av å produsere mat på en bærekraftig måte er helt nødvendig.

Folk og suksess: Den beste suksessfaktoren er gode folk. Det mener markedsdirektør ved Cflow, Gunnar Hoff . Foto: Cflow

Sikkerhet er fremtiden

Cflows teknologi for håndtering av levende fisk er nå godkjent som en del av Norges løsninger som fremmer bærekraftig utvikling, gjennom innovasjon og Norges satsingsprogram “The Explorer”. Dette henger sammen med selskapets arbeid for å sikre god fikevelferd, bedre ressursutnyttelse av biomassen og økt biosikkerhet.

I over ti år har Cflow logget vitale prosesser ombord i brønnbåter. Slike historiske data benyttes i utvikling av nye og forbedrede løsningene. Biologer har vært en del av virksomheten i en årrekke.

– Ved å krysse ulike kompetansegrener reduserer vi risiko i prosjektet, forklarer Hoff og legger til at dette også er fordelaktig for kunden. – Min påstand at den beste løsningen alltid er den neste. Erfaringer vi gjør oss, og samspillet med kundene setter oss i stand til å utvikle bedre og bedre løsninger der fiskevelferd, miljøhensyn og energieffektivitet er sentralt.

Ivaretatt: Cflow leverer komplette systemer som tar hånd om fisken under transport og behandling. Foto: Vasco Pinhol for Cflow

Vi har vokst en god stund, men det er mye arbeid som gjenstår. Liker du å være høyt og lavt, inne og ute, og å ha en variert, fri og fleksibel arbeidsdag?

Les mer på Cflows karrieresider her: https://www.cflow.com/no/jobb-og-karriere

Cflow vokser videre

Cflow har siden oppstarten i 2002 tidoblet antall medarbeidere og består nå av rundt 120 ansatte. Hovedkontoret ligger i Langevåg, et lite steinkast over fjorden fra Ålesund. De har også avdelingskontorer i Trondheim og i Chile.

Cflow er stadig på utkikk etter medarbeidere som kan tilføre noe med sin kompetanse. Samtidig er de opptatt av å bygge gode team og sterke kulturer. Selskapet er på utkikk etter mennesker som vektlegger et godt arbeidsmiljø og som har egenskaper til å utvikle dette videre.