793 Views

Energi og miljøfag ny linje på Val – med blågrønn tyngde

Ny spennende utdannings mulighet ved Val Videregående skole. Vi følger opp det grønne skiftet med relevant utdanning innen energi, miljø og bærekraft. Med gode undervisnings arenaer for landbruk og akvakultur vil teori forklares gjennom praksis.

August 26, 2022
Undervisning i klasserom FOTO: VAL VGS
Skrevet av:

Mathias Morterud Leder/ Lærer For Energi Og Miljøfag Ved Val Videregående Skole

Val Videregående Skole starter denne høsten opp med fire fordypninger innen VG1 naturbruk. Fordypningene hestefag, landbruk og akvakultur fortsetter som før, men i tillegg starter vi for første gang energiog miljøfag. Dette håper vi vil gi nye spennende muligheter for oss som skole, elevene som velger denne fordypningen og samarbeidspartnere i nærmiljøet. I tillegg ønsker vi å bygge tettere bånd mot høyere utdanningsinstitusjoner.

Energi- og miljøfag:

Den nye fordypningen vil i år starte med elever på førsteåret. De vil få innføring i akvakultur og landbruk, for å videre kunne jobbe med energi og miljøspørsmål innenfor disse næringene. Landbruk og akvakultur er viktige næringer både for naturbruk generelt, men også for Nærøysund og Val. Elevene vil jobbe med energi- og miljøspørsmål innen næringene teoretisk, arbeide med det på skolen i praksis, og besøke bedrifter for å se deres løsninger og utfordringer.

Andre emner i faget vil være blant annet: fornybar energi, selvforsyning, fiske, akvaponi og bærekraft. Det vil også tilrettelegges for at elevene kan ta realfag for å få spesiell studiekompetanse. Programfaget på fordypningen gir en fin mulighet til å forklare teorien gjennom praksis.

Skolen jobber med flere bærekraftstiltak, og elevene vil få være med på disse prosessene. Et av områdene det arbeides med er effektivisering av skolens flisfyringsanlegg. I tillegg utredes muligheter for flere fornybare energi-kilder. Dette kommer i tillegg til arbeidet mot grønnere drift innen landbruk og akvakultur.

Prøvetaking på vårt eget anlegg FOTO: VAL VGS

Hvorfor ny linje?

Undervisning om hvordan produsere mat, dyrehold og bruk av naturen er hovedprinsipper innen naturbruk. Denne kunnskapen formidles hver dag på Val. Det er de siste årene blitt rettet mer oppmerksomhet mot hvordan denne produksjonen kan gjøres mer grønn eller bærekraftig. I skolens læreplaner står det nå om bærekraft i alle fag, og vi opplever at elevene også er mer opptatt av miljøspørsmål. I tillegg merker vi på Val en satsning på bærekraftige tiltak hos både blå og grønne bedrifter i nærmiljøet. Disse faktorene, vår interesse for bærekraft, og et ønske om å utdanne mennesker innen dette raskt voksende fagfeltet gjorde at vi har valgt å starte opp denne fordypningen akkurat nå.

Elevene er ofte ute på vårt eget oppdrettsanlegg i Foldafjorden FOTO: VAL VGS

Muligheter etter energi og miljø

Fordypningen vil bygges mot at elevene skal ta studieforberedende det siste året på videregående. Da oppnår de spesiell studiekompetanse, og vil være klare for høyere utdanning. Med en bakgrunn hvor teori og praksis går tett sammen vil elevene ha et godt grunnlag for en rekke utdanningsprogrammer.

Produksjon av fiskefôr på laboratoriet FOTO: VAL VGS

Oceanize

Vi i Oceanize er veldig positive til at energi, miljø og bærekraft settes på timeplanen og at elevene får muligheten til å velge denne studieretninga, sier prosjektleder i sirkulærselskapet, Tormod Steen, og legger til: – Framover vil bedrifter bli målt på både klimaavtrykk og oppnåelse av bærekraftsmål, så utdanningstilbudet vil tilføre regionen en nødvendig kompetanse.