673 Views

En vanlig arbeidsdag for to unge oppdrettsarbeidere

En gullkantet fremtid har vært på besøk til et av Alsaker Fjordbruk sine anlegg, nærmere bestemt Rogaland Fjordbruk og deres oppdrettslokalitet ved Ådnøy i Sandnes kommune. Her fi kk vi et innblikk i hvordan en vanlig arbeidsdag utarter seg for Geir Innvær (24). Han er fast ansatt driftsoperatør, men er samtidig i gang med å fullføre en bachelor Havbruksdrift og ledelse.

Mars 16, 2021
Leif André Nygård og Geir Innvær har fått ut noten og hiver ut litt fôr for å samle fisken.
Leif André Nygård og Geir Innvær har fått ut noten og hiver ut litt fôr for å samle fisken.
Skrevet av:

EDMUND MONGSTAD

Geir Innvær er nærmest oppvokst med fiskeoppdrett, med en far (Jonny Innvær), med tilsvarende utdanning og som har jobbet i næringen fra sønnen var en litengutt. Det var derfor naturlig for den relativt ferske driftsoperatøren i Rogaland Fjordbruk å satse på et yrke i oppdrettsnæringen. En medvirkende årsak til valgene som ble gjort etter endt grunnskole, er også at han er oppvokst på Bømlo med sjø på alle kanter og med oppdrett, fi ske og fangst som viktige næringer.

Startet samtidig med studielinjen

Etter å ha tilegnet seg studiekompetanse fra toppidrett ved Stord videregående skole, gikk turen til Nord Universitet i Bodø og den i dag forholdsvis nye tre års bachelor utdanningen innen Havbruksdrift og ledelse. Geir Innvær begynte samtidig med starten av linjen i 2016. Han bodde det første året i et kollektiv sammen med ni andre studenter, noe som ble en god måte å bli kjent med miljøet og andre studenter.

Et lite utvalg av laks er trengt sammen i noten, klar for å bli sjekket for lus.
Et lite utvalg av laks er trengt sammen i noten, klar for å bli sjekket for lus.

-Jeg hadde tre fine år i Bodø, og studentmiljøet var helt topp. Det som kanskje ikke var så kjekt er at skolen ligger et stykke utenfor byen med begrensede sosiale møteplasser i nærområdet, sier Geir Innvær til En gullkantet fremtid. Han legger til at han ikke ble helt ferdig med studiet i løpet av de tre årene og mangler litt kjemi og matte, men regner med å ha fullført utdanningen sommeren 2021.

Fikk fast jobb

Han er godt fornøyd med å ha fått fast ansettelse som driftsoperatør ved Rogaland Fjordbruk sitt anlegg på nordøstsiden av Ådnøy, i utkanten av Sandnes kommune. Dette er som nevnt innledningsvis et av selskapene i Alsaker Fjordbruk-systemet, der han allerede har opparbeidet seg syv års erfaring med jobb i ferier og helger på ulike oppdrettsanlegg i Bømlo kommune. Geir Innvær håper og tror at erfaring og fullført utdanning etter hvert vil gi han jobber i konsernet som gir enda større ansvar enn det han har i dag.

Håvingen skjer for hånd.
Håvingen skjer for hånd.

Da vi besøkte lokaliteten ved Ådnøy i Høgsfjorden ble vi hentet av en hurtiggående oppdrettsbåt på en liten kai på Abalstø og kjørt ut til en merd der Geir Innvær og lærling i akvakultur, Leif André Nygård (19) fra Sandnes, var i ferd med å avslutte tellingen av lus på laksen. Jeg ble litt bekymret for at billedmotivene var i ferd med å forsvinne, men de beroliget meg raskt med at de hadde flere merder på listen der de skulle telle lus på et utvalg av fisk.

Har gjort de riktige valgene

Nygård er halvårslærling i akvakultur fra Strand videregående skole i Tau, en linje han kunne fortelle at er svært populær for tiden, med mange søkere. Selv har han vært ett år i lære, og har ytterligere ett års læretid foran seg før han kan ta fagbrev. Han stortrives i jobben og føler så absolutt at han har gjort de riktige valgene når det gjelder utdanning og jobb.

Geir Innvær viser oss et flott eksemplar av en laks.
Geir Innvær viser oss et flott eksemplar av en laks.

Men tilbake til merdkanten der båt og utstyr blir flyttet over til en ny merd med 33.000 laks på rundt fem kilo i snitt. Det virker som om Innvær og Nygård knapt har gjort annet i sitt liv, der de manøvrer båt, fortøyer, kjører ut not ved hjelp av krane, fôrer for å samle laksen og så til slutt snurper noten for å holde fisken samlet mens håving og telling foregår.

Lite lusepåslag

Geir håver opp fisk i et kar med litt bedøvelse. Så er det å vente et par minutter til laksen har roet seg, før en og en blir tatt opp for hånd og studert nøye for mulige lus. Leif André noterer ivrig i blokken før fisken settes ut i merden igjen. Det ser ut som om rensefisken har gjort jobben sin, for det er lite lus som blir observert. Det blir talt et lite utvalg fra hver merd, rundt 20 fisk.

Geir sjekker om det er lus på laksen, mens Leif André noterer antallet.
Geir sjekker om det er lus på laksen, mens Leif André noterer antallet.

Snart er også denne merden sjekket, og tilstanden til laksen viser seg å være god. Lokaliteten ved Ådnøy har 150-200 meters dyp under de seks merdene og gode strømforhold. Det har også gitt seg utslag i veksten på fisken, som er svært god. Da vi besøkte anlegget hadde de allerede tømt og levert all fisk fra en merd. Når det nærmer seg nyttår, eller kanskje før det, regner de med at lokaliteten er tømt for fisk, klar for brakklegging. . Det blir trolig nytt utsett her høsten 2021, slår Geir Innvær fast.

Fôrer rensefisk

Vi er også med på fôring av rensefisk, som ikke kan leve på lus fra laksen alene, men som må fôres og stelles med som laksen i merdene. Etter hvert er det tid for ilandsetting av journalist, som har opplevd en flott dag i nydelig høstvær med sol fra skyfri himmel. Det er ikke alltid slike dager, slår de to fast med et smil.

Leif André og Geir frakter oss tilbake til fastlandet med arbeidsbåten. Begge har sertifi kat både på båter og kraner
Leif André og Geir frakter oss tilbake til fastlandet med arbeidsbåten. Begge har sertifi kat både på båter og kraner

Det som slår oss når besøket nærmer seg en avslutning, er at det er tydelig at Innvær og Nygård kan sitt fag på tross av sin unge alder. De kjører båt og kraner med sikker hånd, og har sertifikater på begge deler. Sikkerhetskurs, nesten på linje med det som kreves av nordsjøarbeidere, har de også tatt. Og begge stortrives i oppdrettsnæringen, og angrer slett ikke på utdanningsvalgene de har gjort.