1055 Views

Den blå veien – Kalnes videregående skole

Naturen er ikke bare grønn, men også blå. Denne våren var det 10 fornøyde elever som fullførte vg2 Fiske og fangst. Dette er første, men ikke siste gang skolen sender elevene ut på det åpne havet.

September 05, 2022
Båten Solan tilhørende Hvaler-Krabbe, er den første bedriftskontakten elevene får på det yrkesfaglige løpet der de går to år på skole og to år i lære. Opplæringskontoret har ansvaret for de to årene i lære og har dessuten det juridiske ansvaret for at arbeidet går riktig for seg.
Skrevet av:

Marte Østmoe

Eller kanskje skal elevene til og med selv under havoverflaten? På denne skolen forskes det nemlig også på fremtidige næringer som tang, tare og stillehavsøsters. Wenche Levnang Johansen er rådgiver for utdanningsprogrammet nturbruk. Hun har vært primus motor for å bygge opp og etablere et løp som skolen velger å kalle «Den blå veien». Dette året har hun gjennomført et prosjekt som omhandler opplæring innen marin næringsutvikling.

Splitte mine bramseil

For hvilke ressurser befinner seg nettopp i havet? Er det tradisjonelle fisket bærekraftig? Og er det andre metoder og andre produkter vi kan livnære oss av i fremtiden? Som elev på Kalnes videregående skole kan du være med på å legge føringer på Norges satsninger innen fiske og fangst. Kunnskapen kan du tilegne deg på skolens ulike linjer. Velges Naturbruk, enten grønn eller blå linje, søker alle elevene seg først inn på VG1. Deretter kan du gå videre til VG2, hvor du kan velge Den blå veien eller Fiske og fangst. Denne retningen er helt ny for skolen. Kullet som startet høsten 2021 er de første som gjennomfører løpet. Fra høsten skal disse elevene i yrkesfaglig løp og fortsette som lærlinger. Arbeidsperioden varer i to år og munner ut i et gjevt fagbrev.

Ønsker du å bli marinbiolog eller fiskehelsebiolog – havets veterinær? Eller ønsker du kanskje å forske på potensialene og ressursene i tang og tare? Ved Kalnes videregående skole læres du opp i tradisjonelt fiske, men også fremtidige marine næringer.

Dybde i hav og kunnskap

I tillegg til fagbrev, får du på Kalnes videregående skole muligheten til å ta påbygg med generell studiekompetanse. Dette kan gjøres enten før eller etter fagbrevet. Felles programfag er naturbasert næringsaktivitet, naturbasert produksjon og tjenesteyting. Elever som går et yrkesfaglig løp, tar faget yrkesfaglig fordypning. Allerede på vg1 får elevene prøve seg ombord på ulike fiskebåter, på trålverkstedet og på fiskemottaket i Utgårdskilen.

Kontor i flo og fjære

For å kunne gjennomføre og tilby skolens varierte og brede tilbud, har Kalnes videregående skole stor nytte av samarbeidspartnere som vertskommunen Hvaler og den lokale fiskerinæringen – med de ulike fiskeriene Også fylkeskommunens næringsavdeling har gitt støtte til opplæring og marin næringsutvikling i Utgårdskilen dette året. Nylig ble det etablert et opplæringskontor for Fiske og fangst i samarbeid med Kalnes videregående skole, helt ute i havgapet på Hvaler.

Wenche Levnang Johansen er rådgiver for utdanningsprogrammet Naturbruk «Den blå veien». Hun hjelper deg i valget mellom en teoretisk studieforberedende 3-årig linje, eller den yrkesrettede 2+2 praktiske linjen som Mia går.

Hybel ved kaia

Men ikke bare undervisningen skjer ved og på havet. Mens selve Kalnes videregående skole og skolegårdsbruket ligger et par mil inn i landet, er avdelingen for Den blå veien strategisk plassert rett ved kaia på Utgårdskilen. Her finnes også egnede hybler der utsikten er fiskemottak, trålverksted, fiskebåter, hav og himmel. Fra hybellivet er det kort vei til både skolebenken og fiskerinæringen, men også til fritid sammen med venner med samme interessefelt – tett på den blå naturen.

Mia krabbefisker

Etter ett år på Kalnes videregående skole, fikk Mia Marita Knutsen lærlingplass på krabbeskuta Solan.

– Kontrakten er i boks, sier Mia Marita Knutsen. Fra nå av vet hun hva hun skal gjøre hver dag gjennom to år. Hun skal være med skuta Solan for å sette og trekke krabbeteiner på Skagerakskysten samt være med på Hvaler-Krabbe-produksjonen med videreforedling på Greåker.

Mia er 21 år og er en av to jenter som i 2021 valgte Den blå veien. Nå innrømmer hun at det kan følge noen fordommer ved det å komme inn i denne bransjen som jente. – I starten følte jeg nok litt på presset ja, på mange måter måtte jeg bevise mer enn de andre.

Ved naturbruk på Kalnes videregående skole får du muligheten til å få praksis og feltarbeid på havet, enten om du går studieforberedende eller yrkesrettet Fiske og fangst.

Forventning og fordommer

Uten å harselere, karikerer Mia Marita noen av kommentarene hun fikk underveis. Dette kunne skje i situasjoner når det skulle tas i et tak og løftes ekstra tungt. I de tilfellene kunne det hagle utsagn som:

– Klarer du å løfte den du da? Mia Maritas reaksjon var å bare løfte enda mer og jobbe enda lengre. I dag angrer hun ikke på det. – Jeg ser hva som skal gjøres, og i møte med mannskapet på Solan må jeg ha gjort et godt inntrykk. Det var de som spurte om jeg var interessert i å være lærling hos dem.

Mia Marita Knutsen har fått lærlingplass på båten Solan. De neste to årene skal hun høste erfaringer som krabbefisker.

Fin arbeidsrytme

Verken krabbe eller hvit fisk er det Mia serverer gjestene sine på en søndag eller på fest, likevel tror hun at krabbefiske kan være det rette for henne.

På reketråler må du ofte opp klokka 03.00. Du jobber da intenst i cirka fem timer. Vi går helst ut cirka klokka åtte på morgenen og har jobb gjennom hele dagen. En slik rytme passer meg best.

Mia Marita Knutsen har spesiell interesse småfiske som leppefisk og teinefiske.

Fremtidsrettede blå linjer ved Kalnes videregående

At jorda vår ofte omtales for den blå planeten, er ingen tilfeldighet. Havet dekker 70 % av jordens overflate og 95 % av leveområdene for dyr og planter. Velger du blå utdanning, kan du være med på å påvirke hvordan ressursene utnyttes.

Løpet i yrkesfaglig går fra vg1 til vg2 i Fiske og fangst, deretter videre til læretiden i vg3. Så blir elevene lærlinger eller lærekandidater hos yrkesfisker på båt i to år, før de videre i livet selv blir yrkesfiskere.

Den blå veien gir deg fremtidige muligheter:

  • Forske på nye næringer innen akvakultur og havbruk.
  • Utprøving av tang og tare som ny næringskilde.
  • Ny status for stillehavsøstersen, fra fare for norsk kystkultur til nyttig ressurs.

Kystens kontraster

Kalnes videregående skole glemmer ikke de tradisjonelle yrkene knyttet til fiske og fangst. Elevene får erfaring fra reke- og krepsetrålere, de setter teiner etter leppefisk, kreps, krabber og hummer, og de drar vad og not etter brisling.

Det fiskes med snurrevad etter torsk, sei og hyse, og for å vise Norskekystens kontraster får hver enkelt elev tilbudet om å være med et fiskefartøy helt til Finnmarkskysten.

Fremtidens forvaltning

Naturbruk ved Kalnes videregående skole legger vekt på bærekraftig utvikling, men peker også på ansvaret menneskene har for å forvalte jordas ressurser. Viktige stikkord her er:

  • Mangfoldet i havet – hva kan høstes, fiskes og fangstes?
  • De ulike fiskeriene – hvordan fiske og ikke minst hvor?
  • Forvaltning – hva er hensikten med kvoteregulering, skillerist og råtnetråd?
  • Forskning – kan vi stole på den? Måler vi det vi skal og for hvem?