936 Views

Campus BLÅ – et helhetlig kompetansesenter på alle utdanningsnivåer

Januar 06, 2023
Avlusing. Foto: Campus BLÅ Campus
Skrevet av:

Campus BLÅ

Det hele startet med videregående skole for fire år siden. Siden har Campus BLÅ på Toft utviklet seg til et helhetlig kompetansesenter med kurssenter, fagskole og konferanser.

Videregående skole

Campus BLÅ Videregående skole er nå inne i sitt fjerde driftsår uten elevfrafall, som er oppsiktsvekkende i både regional og nasjonal målestokk.

– Vi har fantastiske søkertall, med hele 74 søkere til årets opptak ved vg1 Naturbruk. Spesielt gledelig er det at andelen jenter som søker er økende, sier Stig Selvåg, rektor ved Campus BLÅ vgS.

Skolen tilbyr vg1 Naturbruk, vg2 Fiske og fangst, vg2 Akvakultur og vg3 Studieforberedende naturbruk. Elevene får også mulighet til å ta realfag som kvalifiserer til videre utdanning, som sivilingeniør- eller veterinærstudier etter vg3.

– En av våre styrker er at vi har umiddelbar tilgang til praksislokaliteter. Hos oss kan elevene gå tørrskodde ned til merdene. I tillegg har vi undervisningskonsesjon for oppdrett av laks på Varholmen og Lismåsøy som drives av Sinkaberg Hansen, noe som gir elevene god opplæring ute på storskala-anlegg, sier Selvåg.

I tillegg får elevene bruke katamaranen «Campus BLÅ» som klasserom. Båten er Norges eneste opplæringsfartøy med elektrisk drivlinje.

– Det er fantastisk å kunne tilby våre elever opplæring på et fremtidsrettet og bærekraftig fartøy, sier Selvåg.

Ved første øyekast ser «Campus BLÅ» ut som andre tilsvarende båter. Innvendig er det derimot gjort flere endringer form å tilpasse båten til undervisning. Den er blant annet utstyrt med skjermer, som gjør det mulig å undervise en halv klasse inne i styrhuset.

– «Campus BLÅ» blir også brukt ved dekksoffiserutdanningen for Vg2-elevene. Ved utstedt sertifikat kan de føre båter på 24 meter og 500 bruttotonn. At de daglig kan få opplæring på et lavutslippsfartøy bidrar til å gjøre elevene godt rustet for yrkeslivet etter endt skolegang, sier lektor og marinbiolog Jørgen Strømsholm.

Øving flyteplagg. Foto: Campus BLÅ

En veldig spennende næring

Ønsket om en annerledes og variert skolehverdag bidro til at Nora-Kristine Olsen søkte seg til Campus BLÅ vgs.

Allerede andre skoledag reiste klassen til Trondheim for å delta på AquaNOR, som ga både faglig og sosialt påfyll.

– Året har vært lærerikt og veldig variert. Vi har også engasjerte lærere, som er opptatt av å bli kjent med oss elever og hjelper oss når vi trenger det, forteller vg1-eleven Nora-Kristine.

Jostein Løbeck Solrud ble fristet til å søke på Campus BLÅ vgs etter han fikk prøve seg på oppdrettsanlegg gjennom arbeidslivsfag på ungdomsskolen.

– Oppdrettsnæringen er en veldig spennende næring, som er i stor utvikling. Jeg hadde også hørt mye bra om skolen, som motiverte meg til å søke, sier vg2-eleven Jostein, som forteller om et lærerikt og morsomt skoleår.

Øving på brannfelt. Foto: Campus BLÅ

Campus BLÅ Fagskole

Campus BLÅ har også etablert en fagskole som tilbyr utdanningene Driftsleder havbruk (60 studiepoeng), Driftstekniker havbruk (30 studiepoeng), og modulkurset Driftsplanlegging, økonomi og ledelse (10 studiepoeng). Fagskolestudiene er høyere yrkesrettet utdanning, som skal forberede studentene til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg.

Campus BLÅ Fagskole tilbyr elevene relevant utdanning i tråd med nye krav, ny kunnskap og teknologi innen havbruksnæringen. Utdanningen er tilpasset studenter som er i arbeidsturnus. Store deler av undervisningen kan følges over nett, noe som gjør utdanningen fleksibel og tilgjengelig.

Jakt i høstvær: Foto: Campus BLÅ

Campus BLÅ Kurssenter

Campus BLÅ Kurssenter har sertifisering for å drive sertifisert sikkerhetsopplæring og STCW-godkjenning for å drive maritim opplæring. Dette er godkjenninger som posisjonerer oss for å kunne tilby relevante kurs for den voksende blå næringen. Daglig leder Alexander Halsen sier det slik: – Vi har klare ambisjoner om å vokse og har allerede etabler avdeling Brekstad i Flatanger. Nå arbeider vi med å etablere oss flere steder og har i tillegg en spennende digital satsning.

– Vi har klare ambisjoner om å vokse, og har allerede etablert avdeling på Brekstad i Flatanger. Nå arbeider vi med å etablere oss flere steder, og har i tillegg en spennende digital satsing.

Lusetelling. Foto: Campus BLÅ